C-business staat voor community, communicatie, competentie, connect en voor Ciska Tuls; directeur, interim-bestuurder en zakenvrouw

Een goede balans aan de top is essentieel voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ik ervaar dat zelf, maar hoor het ook om me heen. Het is mijn missie om mijn bestuurservaring, talent om verbinding te maken en ervaring in de bemiddeling van topvrouwen in te zetten om het top-talent te matchen met bedrijven die óók die gebalanceerde top wensen.
Daarvoor gaan we in gesprek. Tijdens deze soms confronterende gesprekken onderzoeken we wat C-business kan betekenen en waar ik met mijn team werk en zorg uit handen kan nemen. Want werken aan mijn missie, daar krijg ík energie van!”
Toekomstbestendig leiderschap kenmerkt zich door het durven maken van keuzes in diversiteit. Het oprecht gunnen en creëren van successen. In een goed collectief kan optimaal gebruik worden gemaakt van ieders talent en ontstaat ruimte om te excelleren.
Ciska Tuls van C-business

Wat klanten zeggen
Talentontwikkeling | Talentmatch

Ik heb Ciska leren kennen als een betrokken manager die staat voor haar klanten en haar mensen. Ze heeft een scherp gevoel voor verhoudingen en de kwaliteiten van haar mensen.
Anne-Marie Jasper-van Nellen Directeur Finance, Radboudumc
C-business biedt interim management als adequate oplossing in vaak ad-hoc situaties en voorziet door middel van executive search in duurzame matches waarbij een organisatie op lange termijn nieuwe slagkracht heeft om bestaand beleid uit te rollen of een nieuwe strategie te ontwikkelen.
Een groot deel van onze handelingen komen voort uit gewenning of zekerheid. Het zijn echter nieuwe invalshoeken en nog niet eerder aangesproken talenten die zorgen voor verrassende succesvolle wendingen. Managers of complete teams worden creatiever en raken meer gemotiveerd wanneer hun potentie ten volle wordt benut. Ontdek met management development hoe jij of je team beter kan worden of laat een assessment afnemen om te ontdekken welke talenten er in potentie aanwezig zijn.